Kết nối với việc làm siêu tốc

Hướng dẫn sử dụng dành cho người tìm việc

I. ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP

1. Đăng ký

login1.jpg
Tiếp theo bạn chọn như hình:
login2.jpg
Giao diện hiển thị bạn nhập thông tin như hình:

regis1.jpg2. Đăng nhập

login3.jpg
Giao diện sau khi đăng nhập thành công:
login4.jpg

3. Thoát

logout.jpg4. Quên mật khẩu

forget_pass.jpg
Sau đó bạn vào email của mình để lấy lại mật khẩu.

5. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

a. Đổi mật khẩu

change_pass.jpg
Giao diện hiển thị bạn thao tác như hình dưới
info_user.jpg
Bạn sẽ được chuyển đến trang đổi mật khẩu. Thao tác như hình
change_pass2.jpg
Thông báo đổi mật khẩu thành công
change_success.jpg
Từ bây giờ bạn có thể dùng mật khẩu mới để đăng nhập vào tài khoản tìm việc  của mình

b. Thông tin tài khoản người tìm việc

Giao diện thông tin nhà tuyển dụng hiện ra
info_user2.jpginfo_user3.jpg
Bạn có thể thay đổi(chỉnh sửa) thông tin sau đó nhấn nút button_updte.jpg để lưu lại

II. CÁC CHỨC NĂNG CHO NHÀ NGƯỜI TÌM VIỆC

1. Tạo Hồ sơ tìm việc mới

new_profile.jpg
Giao diện xuất hiện như sau:

new_profile2.jpg

Lưu ý:

  • Lưu tạm. Hồ sơ sẽ được lưu tạm vào hệ thống
  • Đăng tuyển: Hồ sơ sẽ được đăng tuyển sau khi ban quản trị http://timviecsieutoc.vn/ duyệt
  • Quay lại: Quay trở lại trang trước đó

2. Quản lí tìm việc

managerjob.jpg
Giao diện  quản lý  tìm việc
list_profiles.jpg

 • Các chức năng(thao tác):

action.jpg

  • Xem : xem trước  thông tin đã đăng tuyển.

Giao diện hiển thị như sau:
preview.jpg

  • Sửa:  Sửa tin  đăng kí tim việc đã tạo.Giao diện  sửa thông tin như sau:
   • Có 2 trường hợp xảy ra khi bạn muốn sửa thông tin đã đăng:
    • Khi tin đăng tuyển đã được duyệt ( chuyển sang trạng thái hồ sơ là “ đã đăng”)
    • Khi tin đăng tuyển chưa được duyệt ( trạng thái hồ sơ là “ đang chờ duyệt”)

---> bạn cần lưu ý theo hướng dẫn sau:

list_profile2.jpg

 • Đối với hồ sơ “ đăng chờ duyệt” :  nhấn vào thao tác hủy đăng hồ sơ,
 •  Xuất hiện bảng thông báo

notice1.jpg

 • Giao diện thay đổi như sau:

list_profile3.jpg
Bây giờ thì click vào thao tác “ Sửa” để thay đổi thôn g tin. Sau đó chọn lại thao tác “ Đăng hồ sơ” để hoàn tất quá trình và  quay về trạng thái ban đầu “ đang chờ duyệt”

 • Đối với hồ sơ ở trạng thái “ đã đăng”:  chỉ cần click và thao tác “ sửa” bên canhj và thực hiện thay đổi thông tin.

Giao diện khi nhấn thao tác “ sửa” như sau:
preview2.jpg

Sau khi sửa bạn bấm nút button_updte.jpg để lưu lại

  • Xóa:   xóa tin tuyển dụng đã tạo
   Sau khi nhấn vào nút button_remove.jpg  Giao diện hiển thị.

action_remove.jpg
Để chắc chắn muốn xóa bạn nhấn vào Ok, ngược lại bạn nhấn vào Cancel

  • action_remove2.jpg
  • Xuất bản thêm: Để tạo ra thêm 1 tin tuyển dụngc ó cùng nội dung với tin tuyển dụng được chọn
  • Làm mới: Làm mới tin tuyển dụng đã được duyệt
  • Ẩn tin: Ẩn tin đã được duyệt
  • Xóa hẳn: Xóa tin đã xóa tạm trước đó(đã xóa lần 1).Tin đã xóa hẳn sẽ không khôi phục lại được
  • Khôi phục: Khôi phục tin đã xóa tạm trước đó
  • Hủy đăng tin: Hủy đăng tin chỉ áp trạng thái đang chờ duyệt. Sau khi hủy tin của bạn sẽ ở trạng thái nháp
  • Hồ sơ đã đăng

managerjob2.jpg 

                                Giao diện hiển thị
posted_profile.jpg

   • Tìm kiếm các  hồ sơ  bạn đã tạo theo tiêu chí:

search_profile.jpg

   • Quản lý hồ sơ

saved_jobs.jpg
Các chức năng tương tự như Quản lý hồ sơ tìm việc

 

  • Việc làm đã lưusaved_jobs.jpg

 

  • Việc làm đã ứng tuyển
   send_job.jpg

Giao diện hiển thị
send_job2.jpg

 • Lưu ý:
  • Để hủy ứng tuyển bạn làm như hình

action_remove3.jpg

  • Để xem việc làm. Bạn nhấn vào tên việc làm tương ứng

NTD của tôi

 Các việc làm của nhà tuyển dụng bạn đang theo dõi sẽ hiển thị ở đây
all_jobs.jpg

  • NTD đã xem hồ sơ

viewed_job.jpg
Giao diện hiển thị
viewed_job2.jpg

Thông báo

notice2.jpg
Chứa các thông báo của ban quản trị
notice3.jpg

Hotline cho nhà tuyển dụng: 0511 3539698(04) 62 877 977(08) 38 116 704


Hotline cho nhà tuyển dụng Miền Nam

 • 090-816-9044 Mr. Khánh
 • 0906 811 638 Ms. Tuyền
 • 091 2746 738 Ms.Nhung
 • 0918 046 738 Ms.Xinh
 • 0919 644 738 Ms.Hoa
 • 0918 295 938 Ms.Linh
 • 0914 922 638 Ms.Quyên
 • 0902 436 638 Ms.Thu
 • 0911 469 738 Ms.Huyền
 • 0917 435 738 Ms.Thảo
 • 0916 377 338 Ms.Hương
 • 0914 554 938 Ms.Châu
 • 0914 052 338 Ms.Quỳnh
 • 0916 273 638 Ms.Hằng
 • 0914 119 638 Ms.My
 • 0913 433 638 Mr.Tuấn
 • 0911 424 738 Mr.Thăng
 • 0919 244 638 Mr.Phong
 • 0917 322 338 Mr.Hiếu
 • 0911 470 838 Mr.Sơn
 • 0915931038 Mr.Dũng

Hotline cho nhà tuyển dụng Miền Trung

 • 0917210638 Ms. Mai
 • 0918 050 938 Ms.Tuyết
 • 0911 472 738 Ms.Như Ý
 • 0911 449 738 Ms.Huyền
 • 0911 442 738 Ms.Thu Trang
 • 0911 459 738 Ms.Linh

Hotline cho nhà tuyển dụng Miền Bắc

 • 0909 221 638 Ms.Kiều
 • 0914351738 Ms.Đào
 • 0918601038 Ms.Lê Yến
 • 0913801138 Ms.Phạm Trang
 • 0918654238 Ms.Loan
 • 0914753738 Ms.Hạnh
 • 0913395738 Ms.Nguyễn Mơ
 • 0915877138 Ms.Hồng My
 • 0915170530 Ms.Hồng Hạnh
Kết bạn với Tìm Việc Siêu Tốc trên: FacebookGoogle + để nhận thông tin việc làm và hồ sơ ứng viên tốt nhất.