Việc làm Hot ngành Xây dựng
Việc làm nhiều người xem ngành Xây dựng
Vị trí việc làmNơi làm việcMức lươngNgày làm mớiHạn nộp hồ sơ
Marketing Supervisor
Công ty: kỷ nguyen vàng
Số lượng: 1
Mô tả công việc:
1/ Đóng góp và thực hiện chiến lược truyền thông và kế hoạch quản trị thương hiệu (40%) 2/ Tiếp thị kỹ thuật số - digital marketing (40%) 3/ Xây dựng qui trình làm việc & huấn luyện đào tạo chuyên môn (20%)
kỷ nguyen vàng
(46 lượt xem)
TP. HCM Thỏa thuận 01/12/2016 31/12/2016
Thợ sơn bả có tay nghề
Công ty: Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp ASIA
Số lượng: 10
Mô tả công việc:
- Làm việc tại các công trình trên địa bàn Hà Nội - Có máy móc hỗ trợ - Làm việc 8h/ngày
Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp ASIA
(62 lượt xem)
Hà Nội Thỏa thuận 27/10/2016 31/10/2016
kỹ sư trắc địa
Công ty: Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam
Số lượng: 1
Mô tả công việc:
- Sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa chuyên dụng. Sử dụng máy đo kinh vĩ, thủy bình, toàn đạc điện tử thành thạo - Sử dụng máy vi tính thành thạo và các phần mềm đo vẽ và đồ họa: Land, autocad, Nova... - Tổng hợp báo cáo thực hiện các công việc liên quan
Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam
(80 lượt xem)
Hà Nội 7 – 10 triệu 13/04/2016 30/04/2016
Kỹ Sư Công Trình
Công ty: Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
Số lượng: 10
Mô tả công việc:
a.Tổ chức triển khai thi công -Đọc kỹ và nắm vững: Hồ sơ thiết kế, hồ sơ kỹ thuật thi công. -Đọc kỹ và nắm vững các phạm vi công việc theo hợp đồng kinh tế. -Đọc kỹ và nắm vững các Ttiêu chuẩn xây dựng/ Tiêu chuẩn nghiệm thu. -Lập biện pháp thi công, hồ sơ form mẫu trình duyệt. -Triển khai bản vẽ thi công. -Căn cứ hồ sơ thiết kế và hợp đồng kinh tế, lập kế hoạch vật tư cho dự án theo tiến độ đã phê duyệt. -Giám sát thi công xây dựng và thực hiện các quy trình nghiệm thu theo sự phân công của Chỉ huy trưởng. b.Quản lý Vật tư – Thiết bị c.Quản lý Nhân sự cấp dưới tại dự án mình đảm nhiệm. d.Quản lý ATLĐ tại công trường. e.Quản lý chất lượng thi công. f.Quản lý tiến độ thi công. g.Quản lý hồ sơ Quản lý chất lượng. h.Báo cáo ngày, Báo cáo tuần, chấm công, báo cáo khác…theo yêu cầu của BCHCT và đối tác i.Tham gia các cuộc họp liên quan đến các dự án mình đảm nhận. j.Tham gia các khóa huấn luyện theo quy định của Công ty
Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
(86 lượt xem)
TP. HCM Thỏa thuận 24/03/2016 30/04/2016
Chỉ Huy Trưởng
Công ty: Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
Số lượng: 10
Mô tả công việc:
a.Quản lý và cân đối tài chính của dự án -Lập Bảng “Dự trù kinh phí” và “Báo cáo tài chính” cho dự án. Bảng “Dự trù kinh phí” và “Báo cáo tài chính” phải được sự chấp thuận của Giám đốc Tài chính (GĐTC) và Tổng Giám đốc (TGĐ) khi tiếp nhận dự án. -Triển khai thi công dự án theo bảng “Dự trù kinh phí” được duyệt và báo cáo hàng tháng cho Ban giám đốc về tình hình tài chính của dự án theo tiến độ thi công thực tế trong cuộc họp tài chính. -Chịu trách nhiệm làm việc với đối tác, khách hàng để thu hồi công nợ theo đúng thời gian và giá trị của điều khoản Hợp đồng dự án. -Thực hiện việc tạm ứng và giải chi theo đúng Quy định của Công ty. b.Lập kế hoạch đảm bảo Vật tư - Thiết bị phục vụ cho dự án. c.Quản lý nhân sự cấp dưới tại dự án mình đảm nhiệm. d.Quản lý ATLĐ tại công trường e.Quản lý chất lượng thi công f.Quản lý tiến độ thi công g.Quản lý hồ sơ Quản lý chất lượng và hồ sơ thanh toán của dự án h.Thực hiện các báo cáo (Báo cáo tuần, báo cáo tài chính, báo cáo khác…) theo quy định của Công ty i.Tham gia các cuộc họp liên quan đến các dự án mình đảm nhận. j.Tham gia các khóa huấn luyện theo quy định của Công ty.
Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
(90 lượt xem)
TP. HCM Thỏa thuận 24/03/2016 30/04/2016
Kỹ Sư Quản Lý Dự Án
Công ty: Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
Số lượng: 5
Mô tả công việc:
- Quản lý và cân đối tài chính của dự án - Lập Bảng “Dự trù kinh phí” và “Báo cáo tài chính” cho dự án. Bảng “Dự trù kinh phí” và “Báo cáo tài chính”. - Thực hiện việc theo dõi hồ sơ khối lượng thanh toán và thu hồi công nợ cho Dự án. - Triển khai thi công dự án theo bảng “Dự trù kinh phí” được duyệt và báo cáo hàng tháng cho Ban giám đốc về tình hình tài chính của dự án theo tiến độ thi công thực tế trong cuộc họp tài chính. - Làm việc với đối tác, khách hàng để thu hồi công nợ theo đúng thời gian và giá trị của điều khoản Hợp đồng dự án. - Thực hiện việc tạm ứng và giải chi theo đúng Quy định của Công ty. - Lập kế hoạch đảm bảo Vật tư - Thiết bị phục vụ cho dự án. - Quản lý chất lượng thi công - Quản lý tiến độ thi công - Quản lý hồ sơ Quản lý chất lượng và hồ sơ thanh toán của dự án - Thực hiện các báo cáo (Báo cáo tuần, báo cáo tài chính, báo cáo khác…) theo quy định của Công ty - Tham gia các cuộc họp liên quan đến các dự án mình đảm nhận. - Tham gia các khóa huấn luyện theo quy định của Công ty.
Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
(88 lượt xem)
TP. HCM Thỏa thuận 24/03/2016 30/04/2016
Kỹ Sư Thiết Kế
Công ty: Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
Số lượng: 3
Mô tả công việc:
- Tiếp nhận và triển khai công việc thiết kế cho các dự án được giao, bao gồm: lên tiến độ công việc, lên phương án kết cấu, lập mô hình tính toán, đưa giải pháp tối ưu… - Phối hợp với các đối tác liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật để công việc đạt chất lượng tốt. - Thực hiện các đề tài nghiên cứu cho phòng cho công ty theo đề tài được giao. - Hỗ trợ các phòng ban trong việc đi họp, gặp khách hàng.
Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
(94 lượt xem)
TP. HCM Thỏa thuận 24/03/2016 30/04/2016
TP. Thu Hồi Công Nợ (Qs)
Công ty: Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
Số lượng: 1
Mô tả công việc:
- Dựa vào hợp đồng kinh tế, lập kế hoạch và theo dõi nguồn thu của từng dự án. - Đốn đốc Chỉ huy trưởng công trình gửi hồ sơ nghiệm thu từng hạn mục theo đúng thời gian thực tế triển khai của dự án. - Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thu hồi dòng thu theo tháng, quý, năm cho Ban Giám đốc Công ty. - Quản lý nhân viên phòng ban và trực tiếp thực hiện công tác: - Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán theo quy tắc của hợp đồng. - Theo dõi và yêu cầu khách hàng thanh toán đúng thời hạn. - Cập nhật, đối chiếu và theo dõi công nợ khách hàng.
Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
(91 lượt xem)
TP. HCM Thỏa thuận 24/03/2016 30/04/2016
Nhân Viên Tư Vấn Đấu Thầu / Kinh Doanh Dự Án
Công ty: Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
Số lượng: 5
Mô tả công việc:
-Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm dự án thiết kế kết cấu và thi công cáp dự ứng lực cho Công ty. -Tiếp cận, gặp gỡ với khách hàng mới và chăm sóc khách hàng hiện tại. -Duy trì và thiết lập mối quan hệ với khách hàng trong các dự án xây dựng. -Lập các kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và kết quả đấu thầu để trình lãnh đạo phê duyệt. -Theo dõi hợp đồng và theo dõi tiến độ triển khai dự án. -Chuẩn bị hồ sơ tài liệu để Ban Giám đốc ký hợp đồng với các đơn vị liên quan. -Thực hiện kiểm tra các bước thiết kế, dự toán công trình xây dựng. -Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng đã ký theo tiến độ thực hiện của hợp đồng. -Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc -Báo cáo định kỳ các công việc được phân công.
Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
(89 lượt xem)
TP. HCM Thỏa thuận 24/03/2016 30/04/2016
Nhân Viên QC Xây Dựng
Công ty: Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
Số lượng: 2
Mô tả công việc:
-Nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công của Công ty tại công trường. -Bảo đảm công việc thực hiện tại công trường phù hợp với bản vẽ và quy cách kỹ thuật mới nhất được phê duyệt vào thời điểm thực hiện. -Kiểm tra công tác an toàn lao động, Hồ sơ chất lượng tại công trường. -Kiểm tra công việc tại công trường thường xuyên để bảo đảm việc thực hiện và lắp đặt đúng quy trình quy định. -Kịp thời thông báo cho cấp Quản lý trực tiếp hoặc Ban Giám đốc bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra tại công trường. -Thu thập các ý kiến đánh giá của khách hàng về các dự án Công ty đã và đang thực hiện theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc. -Cập nhật hàng ngày tiến độ thi công thực tế tại công trường và tiến độ hồ sơ của các dự án. -Thực hiện báo cáo sau khi kiểm tra công trường cho trưởng phòng QCTD, CHT và các phòng ban liên quan theo đúng quy định của Công ty. -Cung cấp thông tin và tình trạng công việc cho trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc khi được yêu cầu.
Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
(88 lượt xem)
Hải Phòng Thỏa thuận 24/03/2016 30/04/2016
Giám Sát Công Trình
Công ty: Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
Số lượng: 10
Mô tả công việc:
- Khảo sát và lên kế hoạch về: tiến độ và công tác chuẩn bị thi công. - Triển khai công việc theo Hồ sơ kỹ thuật do CHT cung cấp: biện pháp thi công, bản vẽ thi công, tiêu chuẩn kỹ thuật và các tài liệu co liên quan. - Trực tiếp triển khai, quản lý và giám sát công nhân. - Đảm bảo công tác thi công theo đúng: Quy trình quản lý chất lượng, ATLĐ - VSMT và Tiến độ công việc được phân công. - Quản lý và kiểm soát Vật tư - Thiết bị tại công trường. - Chịu trách nhiệm trước CHT về: Tiến độ, Chất lượng thi công, chi phí công trình, ATLĐ và Sự cố công trường.
Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
(85 lượt xem)
TP. HCM Thỏa thuận 24/03/2016 30/04/2016
Kỹ Sư Dự Toán M&e
Công ty: Công ty cổ phần TPS Thành Phong
Số lượng: 1
Mô tả công việc:
- Bóc khối lượng dự toán Hồ sơ thiết kế tương ứng như bản vẽ thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công. - Lập đơn giá dự toán đấu thầu.
Công ty cổ phần TPS Thành Phong
(73 lượt xem)
TP. HCM 5 - 7 triệu 26/12/2015 08/01/2016
Nhân Viên Sale Bđs
Công ty: CÔNG TY CP DV BĐS SAO VIỆT
Số lượng: 5
Mô tả công việc:
- Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn khách hàng; - Cung cấp thông tin sản phẩm, khuyến mãi, và giá cả qua việc xác định các yêu cầu khách hàng; tư vấn cho khách hàng trong việc tìm địa điểm, ngân sách, tiến độ, chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng và lựa chọn phương án tối ưu. - Quảng bá và kinh doanh các sản phẩm bất động sản do công ty phân phối; - Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng; - Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết; - Lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng. - Hướng dẫn khách hàng đi tham quan nhà mẫu.
CÔNG TY CP DV BĐS SAO VIỆT
(129 lượt xem)
TP. HCM 10 – 15 triệu 26/12/2015 10/01/2016
Kỹ Sư (Điện, Cơ Khí, Xây Dựng)
Công ty: Công ty TNHH Sunny Việt Nam
Số lượng: 10
Mô tả công việc:
- Bóc tách bản vẽ kỹ thuật, lập dự toán thi công lắp đặt - Giám sát kỹ thuật, quản lý thi công điện công nghiệp - dân dụng - Giám sát kỹ thuật, quản lý thi công cơ khí ( kết cấu thép, đường ống công nghệ, hệ thống cứu hỏa, khai triển bảo ôn đường ống...) - Lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng thi công, hồ sơ thu hồi vốn.
Công ty TNHH Sunny Việt Nam
(139 lượt xem)
TP. HCM 7 – 10 triệu 26/12/2015 31/12/2015
Quản Lý An Toàn Lao Động
Công ty: Công ty CP Vận tải Liên hiệp Huy Hoàng
Số lượng: 1
Mô tả công việc:
- Quản lý, giám sát thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, sức khỏe và đảm bảo an toàn về người, tài sản vào – ra công trường. - Đào tạo, hưỡng dẫn định kỳ ATLĐ cho công nhân, nhân sự liên quan tại công trường. - Họp hàng tuần với tất cả CB CNV tại công trường, hướng dẫn về việc thực hiện ATLĐ cụ thể trong tuần và báo động những khu vực nguy hiểm cần tránh. - Phối hợp tốt với CHT, các trưởng bộ phận trong công trường để thực hiện tốt vấn đề ATLĐ, vệ sinh môi trường. - Giải quyết các vấn đề, sự cố mất an toàn trong nội bộ công trường, - Phối hợp với CHT, các cơ quan chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề/sự cố an toàn do thi công gây ra nếu có. - Nhắc nhở, kỷ luật những trường hợp vi phạm về ATLĐ. - Thực hiện báo cáo an toàn lao động hàng tuần/tháng.
Công ty CP Vận tải Liên hiệp Huy Hoàng
(145 lượt xem)
TP. HCM 7 – 10 triệu 26/12/2015 31/12/2015
Kỹ Sư Dự Án
Công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG ĐẠI NAM
Số lượng: 3
Mô tả công việc:
- Quản Lý, Giám Sát Dự Án - Đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ - Biết cách sửa chữa: băng tải, gàu tải, nồi trộn bê tông
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG ĐẠI NAM
(126 lượt xem)
TP. HCM 7 – 10 triệu 26/12/2015 31/12/2015
Nhân Viên Kinh Doanh Xây Dựng
Công ty: Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
Số lượng: 2
Mô tả công việc:
- Dựa trên định hướng của Cấp quản lý, tiến hành thương thảo và tư vấn thuyết phục khách hàng vế kỹ thuật xây dựng của Công ty để ký hợp đồng, lấy dự án về cho Công ty. - Phối hợp thực hiện các phân mục công việc về chào giá, làm hồ sơ dự thầu, soạn thảo và ký kết hợp đồng, quản lý hợp đồng của dự án và theo dõi kế hoạch tài chính cho dự án. - Tạo mối quan hệ thân thiết, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các khách hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ các khách hàng; -Thực hiện công tác tìm kiếm, tư vấn, tiếp thị, chăm sóc khách hàng là các dự án xây dựng, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế…
Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
(151 lượt xem)
TP. HCM 5 - 7 triệu 26/12/2015 31/12/2015
Kỹ Sư Kỹ Thuật Thi Công
Công ty: Công ty Cp Thiết kế - Xây dựng và Đầu tư Cát Tường
Số lượng: 2
Mô tả công việc:
Thiết kế và Gíam sát kỹ thuật các công trình thiết kế, thi công - Khảo sát hiện trạng và lập phương án thiết kế thi công công trình - Lập phiếu yêu cầu cung cấp vật tư cho công trình, chuyển phòng vật tư. - Kiểm tra chất lượng vật tư nhập về công trình trước khi thi công. a. Giám sát thi công các công trình theo sự phân công. - Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày. Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiết kế và biện pháp đã duyệt. - Gíam sát và nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc của các nhà thầu phụ. - Gíam sát và quản lý nhân lực tại công trường, điều hành việc thi công của các nhà thầu phụ. - Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường. - Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình. b. Theo dõi quản lý công trình được phân công. - Mở sổ nhật ký công trình để theo dõi công trình - Phát hiện các tồn tại về hồ sơ và tổ chức thi công hiện trường, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có). - Kiểm tra hướng dẫn công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng của các đội thi công hoặc thầu phụ. - Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng tháng của các đơn vị phụ trách. c. Tham gia lập, thẩm định/duyệt biện pháp thi công, thiết kế kỹ thuật các công trình. - Lập phương án thiết kế thi công công trình - Hướng dẫn, tư vấn Thầu phụ hoặc Đội thi công lập biện pháp thi công công trình, duyệt sơ bộ các biện pháp thi công do các đơn vị trực thuộc lập. - Tham gia thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án do công ty làm chủ đầu tư theo phân công của trưởng phòng. - Nghiên cứu thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót, tồn tại và đưa ra các phương án sửa đổi, bổ sung. - Lập bản vẽ hoàn công công trình.
Công ty Cp Thiết kế - Xây dựng và Đầu tư Cát Tường
(130 lượt xem)
TP. HCM 7 – 10 triệu 26/12/2015 09/01/2016
Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Công ty: Công Ty CP XD Phước Thành
Số lượng: 3
Mô tả công việc:
- Giám sát thi công; - Quản lý tiến độ; - Quản lý bản vẽ thi công; - Quản lý khối lượng công việc; - Quản lý chi phí xây dựng; - Quản lý chất lượng công trình - Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, khối lượng, thanh quyết toán công trình; - Kiểm tra hồ sơ hoàn công;
Công Ty CP XD Phước Thành
(125 lượt xem)
TP. HCM 10 – 15 triệu 26/12/2015 09/01/2016
Chuyên Viên Kỹ Thuật_Thiết Kế, Bóc Tách
Công ty: CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY DỰNG QUẢNG THIÊN
Số lượng: 5
Mô tả công việc:
- Thực hiện bóc tách chi tiết của các hạng mục cửa kính, ra được bản vẽ sản xuất - Thiết kế chi tiết, nắm rõ cấu tạo cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm, mặt dựng, alu… - Đo đạc thực tế, lập bản vẽ gia công gửi nhà máy để sản xuất - Chịu trách nhiệm về sản xuất, lắp đặt, đo đạc và xử lý tại hiện trường. - Nghiên cứu tìm hiểu các biện pháp thi công phức tạp - Việc khác liên quan đến kỹ thuật theo yêu cầu của BGĐ
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY DỰNG QUẢNG THIÊN
(121 lượt xem)
TP. HCM 7 – 10 triệu 26/12/2015 09/01/2016
Kiến Trúc Sư Thiết Kế Phối Cảnh Nội Thất
Công ty: Công ty TNHH DP Hoa Lâm
Số lượng: 1
Mô tả công việc:
- Thiết kế phối cảnh, nội thất 3D cho các công trình - Thiết kế phối cảnh nội thất - Phát triển ý tưởng thiết kế nội thất trên các phầm mềm thiết kế chuyên dụng như Autocad, 3dmax, photoshop và phần mềm văn phòng. - Triển khai bản vẽ thi công: 2D và 3D.. - Các công việc khác liên quan đến tư vấn, thiết kế và thi công. - Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Công ty TNHH DP Hoa Lâm
(133 lượt xem)
TP. HCM 7 – 10 triệu 26/12/2015 31/01/2016
Giám Sát An Toàn Lao Động Công Trường
Công ty: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Đại Dũng
Số lượng: 5
Mô tả công việc:
CÁC ỨNG VIÊN VUI LÒNG ĐỌC RÕ MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỚC KHI ỨNG TUYỂN: - Tổ chức khảo sát và tư vấn cho ban chỉ huy công trình các biện pháp thi công hiệu quả và đảm bảo an toàn - Kiểm tra, đánh giá rủi ro về an toàn trước khi tiến hành thi công - Huấn luyện an toàn cho công nhân trước khi tiến hành thi công lắp dựng - Kiểm tra lý lịch công nhân, chứng chỉ vận hành và các giấy kiểm định của các phượng tiện máy móc tham gia thi công trên công trình - Tổ chức kiểm tra công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và PCCC tại công trường.. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Thi công, trưởng phòng thi công. * Lưu ý: Vị trí này bắt buộc phải có bằng cấp hoặc chứng chỉ về ATLĐ
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Đại Dũng
(124 lượt xem)
TP. HCM 7 – 10 triệu 26/12/2015 31/12/2015
Kĩ Sư Xây Dựng
Công ty: Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
Số lượng: 3
Mô tả công việc:
- Giám sát thi công công trình, Quản lý dự án - Lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu, lập dự thầu, sử dụng thành thạo acad, các phần mềm văn phòng. - Trực tiếp tham gia giám sát điều hành tại Công trình...
Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
(127 lượt xem)
TP. HCM 5 - 7 triệu 26/12/2015 31/12/2015
Giám Sát Xây Dựng Công Trình
Công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN LÂM
Số lượng: 5
Mô tả công việc:
- Quản lý và giám sát tổng thể công trình được giao: chất lượng; tiến độ và ngân sách và an toàn lao động, vệ sinh môi trường. - Phân công công việc cho nhân sự của công ty tại công trình. - Quản lý trang thiết bị dụng cụ do công ty cấp phục vụ công trình. - Tuân thủ các qui trình, các yêu cầu và qui định của công ty. Trách nhiệm và yêu cầu công việc: - Thay mặt giám đốc dự án thực hiện tất cả các chức năng của giám đốc dự án tại công trường. - Nắm vững hồ sơ thiết kế, mô tả kỹ thuật và áp dụng vào công trình - Nắm vững hồ sơ quản lý chất lượng, hành chính và hoàn công công trình - Kiểm tra và thông báo sự không phù hợp giữa các bản vẽ thiết kế liên quan. - Cùng với giám đốc dự án, thiết kế, nhà thầu thi công làm việc với chủ đầu tư, giải quyết các vấn đề phát sinh và chi phí phát sinh. - Liên hệ với thiết kế và nhà thầu về các yêu cầu cung cấp và làm rõ thông tin liên quan - Cùng với giám đốc dự án, liên hệ với các cơ quan nhà nước (nếu có) về các thủ tục hành chính liên quan. - Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN LÂM
(124 lượt xem)
TP. HCM 7 – 10 triệu 26/12/2015 31/12/2015
Tổ Trưởng Thi Công​ Xây Dựng
Công ty: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VIỆT KHOA
Số lượng: 3
Mô tả công việc:
- Tiếp nhận, phân tích bản vẽ được cung cấp. - Phân công và hướng dẫn công việc cho nhân sự trong tổ phụ trách. - Lập kế hoạch triển khai thi công trong khu vực được giao ( Số lượng công nhân, thiết bị , dụng cụ , vật tư và tiến độ thực hiện) - Ghi chép đầy đủ khối lượng công việc trong khu vực đã thi công hoàn thiện.
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VIỆT KHOA
(233 lượt xem)
TP. HCM 7 – 10 triệu 26/12/2015 30/12/2015
Kĩ Sư Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp
Công ty: CÔNG TY TNHH BỒ MINH
Số lượng: 5
Mô tả công việc:
- Phụ trách thi công các công trình trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận - Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công - Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động và tiến độ đối với khu vực được phân công đảm trách; - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
CÔNG TY TNHH BỒ MINH
(126 lượt xem)
TP. HCM 10 – 15 triệu 26/12/2015 31/12/2015
Kỹ Sư Xây Dựng Có Kinh Nghiệm Đấu Thầu
Công ty: DURACONS Co.Ltd
Số lượng: 2
Mô tả công việc:
- Lập hồ sơ dự toán, đầu thầu, bóc tách khối lượng. - Lập hồ sơ đấu thầu. - Làm hồ sơ nghiệm thu khối lượng - Lập định mức, yêu cầu vật tư, công cụ *Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
DURACONS Co.Ltd
(131 lượt xem)
TP. HCM 10 – 15 triệu 26/12/2015 06/01/2016
Environment & Safety Control Staff
Công ty: IS VINA CO., LTD.
Số lượng: 1
Mô tả công việc:
- Set up, maintain and instruct safety & environment policies and procedures - Ensure all potential hazards are eliminated in premises and work procedures - Ensure the facilities and work procedures are satisfied with safety & environment regulations and health code by law - Others tasks/duties related to Environment & Safety Control - Work at POSCO SS-VINA site, Phu My Industrial Zone II, Ba Ria Vung Tau
IS VINA CO., LTD.
(121 lượt xem)
Bà Rịa - Vũng Tàu 10 – 15 triệu 26/12/2015 29/12/2015
Kỹ Sư Me
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC GIA KIẾN
Số lượng: 3
Mô tả công việc:
Bóc, tách lập khối lượng, lập dự toán, tiến độ thi công. Các công việc khác liên quan theo sự phân công của trưởng phòng.
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC GIA KIẾN
(128 lượt xem)
TP. HCM 10 – 15 triệu 26/12/2015 04/01/2016
Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng
Công ty: BARRISOL VIỆT NAM
Số lượng: 3
Mô tả công việc:
- Bám sát tiến độ thi công, đánh giá quy trình thi công, dự báo tiến độ và đề xuất phương án cải thiện tiến độ - Làm việc với nhà thầu phụ, xưởng sản xuất, phòng mua hàng về nguyên vật liệu, hàng hóa…đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công - Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh tại nơi thi công - Trực tiếp làm việc với CĐT, TVGS…về các vấn đề liên quan đến quá trình thi công công trình - Kịp thời báo cáo, đề xuất thay đổi phương án thi công phù hợp với thực tế triển khai - Giám sát thi công đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật thi công - Giám sát, quản lý vật tư, thiết bị máy móc, tài sản…tại công trường - Xác nhận khối lượng, hạng mục thi công để nghiệm thu - Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu phục vụ cho việc hoàn công, và thanh quyết toán
BARRISOL VIỆT NAM
(124 lượt xem)
TP. HCM 5 - 7 triệu 26/12/2015 05/01/2016